Včeraj je bil nov dan (danes pa smo gotovi) / Časopis za kritiko znanosti

Prispevek (v soavtorstvu z dr. Karmen Šterk in Jasmino Ploštajner) se ukvarja z vprašanjem (ne)uspešnosti vstajniškega gibanja na Slovenskem, tematizira razloge in ponuja alternative. Pokažemo na alternativne možnosti institucionalizacije kritične misli, ki upošteva nove okoliščine civilnodružbenega organiziranja v okolju novih tehnologij, spremenjenih definicij subjektivnosti in utelešenja ter »tekočih« identitet.