Obrazno prepoznavanje / Vzhodno od queera ali Kjer ga najdeš, Pritličje

"Vzhodno od queera ali Kjer ga najdeš" v precep vzame pojav, izdelek, osebnost, prostor, lik, gibanje in premisli, kako kulturni, družbeni stroj z obrati v produkciji ali zasuki v recepciji združuje, razdružuje spolne, kulturne, pa rasne, razredne antagonizme, agonizme in kaj od njih ostaja, vztraja. Študija z univerze v Stanfordu – ki ugotavlja, da računalniški algoritem z 81-odstotno natančnostjo za moške in 74-odstotno natančnostjo za ženske razlikuje med tem, kdo je homo in kdo hetero – poraja vprašanja o biološkem izvoru spolne usmeritve, etiki tehnologije obraznega zaznavanja in potencialu sorodne programske opreme, da krši pravico ljudi do zasebnosti ali da se jo zlorabi za gonjo zoper LGBT skupnost (The Guardian).

Merila intime / Grounded Festival

Tehnologije, ki klasificirajo in ločujejo intimnosti, so neločljivo vezane na moč. Ta pojavitev se je vtaknila v zgodovinske fikcije in dejstva, gadgete ali atraktorje obdelala v njeni vmesniški vrednosti in psihopolitično vojno bojevala z lastnimi sredstvi. Avtorica ni mrtva, zato si jemlje za res. Njen rojstni dan, mednarodni dan spomina na holokavst, in njen privilegij, študirati raznolika merila, ki ločujejo, kdo ima moč in pravico imeti prav.

Parole amore parole / Radio Študent

Ljubezen lahko primerjamo s filozofijo in umetnostjo, saj sta v dobi tehnike obe, ali pa kar vse tri, podobno nekoristni in obstranski. Tisti, ki še verjamemo v organsko, The Sex Appeal of the Inorganic beremo kot svarilo in vabilo v brezoblične, a vendar substancialne mišljevine. Ljubezen in seksualnost je bolje živeti kot pa pisati. In ne glede na to, da Perniola v svoji knjigi svari pred veseljem in užitkom, njegovo delo ponuja užitek ob moči misli, razpotegnjene čez svoje omejitve.

Nelagodje v tehnokulturi / diplomsko delo

Namen diplomskega dela je demistificirati tehnofetišizem in tehnoseksualnost ter premisliti nelagodje v tehnokulturi. S študijo primera anatomsko korektnih lutk za seks in ljubezen v duhu Freudovega Das Unheimliche delo misli temeljne identitetne postulate Zahoda, kot veljajo od vznika razsvetljenskega subjekta. Seksualni fetišizem in ljubezen do anorganskega razumem kot pretiran blagovni fetišizem, za namen razkritja pa s pomočjo orodja teoretske psihoanalize premislim privlačnost (do) nemrtvih drugih in koncept srhljivega dola. Analiza se osredotoča na konstruiranje popolnih žensk in poblagovljenje intime, s čimer razgalja vztrajno patriarhalnost tehnokultur.

Včeraj je bil nov dan (danes pa smo gotovi) / Časopis za kritiko znanosti

Prispevek (v soavtorstvu z dr. Karmen Šterk in Jasmino Ploštajner) se ukvarja z vprašanjem (ne)uspešnosti vstajniškega gibanja na Slovenskem, tematizira razloge in ponuja alternative. V izhodišču nas zanima vprašanje, kako in zakaj se je splošno nezaupanje v politični sistem razširilo na vstajniška gibanja. Za opolnomočeno civilno družbo je nujno razviti nove prijeme, izkoristiti možnosti novih tehnologij in uporabljati tiste koncepte družbene kritike, ki so bili razviti za analizo novih interpelacijskih praks. Potrebujemo platformo, ki bo vzpostavila povezavo med fizičnim in virtualnim svetom, omogočala širšo razpravo in poiskala boljše rešitve za partikularne problematike, saj digitalne vstajniške prakse niso pokazale vseh svojih potencialov. Pokažemo na alternativne možnosti institucionalizacije kritične misli, ki upošteva nove okoliščine civilnodružbenega organiziranja v okolju novih tehnologij, spremenjenih definicij subjektivnosti in utelešenja ter »tekočih« identitet.
Close

Subscribe to get sent a digest of new articles by Nika Mahnič

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.